Câu hỏi 1. Quá trình đăng ký gồm có những gì?
Trả lời 1. Bao gồm 3 bước đơn giản:

  • Mua Khóa Kích Hoạt từ Đại lý khu vực hoặc Người sẽ đăng ký cho bạn. Nó có giá $ 6 mỗi Khóa Kích Hoạt. Nó dùng để đăng ký tại một quốc gia cụ thể.
  • Kích hoạt Khóa Kích Hoạt với chọn mua gói hosting ECD để tạo ra Mã Kích Hoạt. Để kích hoạt tài khoản, mua gói hosting ECD 2 năm với giá $588 và 2 Khóa Kích Hoạt.
  • Sử dụng Mã Kích Hoạt để đăng ký gói ECD hosting.

Bạn đã sẵn sàng để truy cập vào tài khoản và sử dụng "ECD Website Builder" để xây dựng trang web của bạn.
(Lưu ý: Thông thường, 3 bước được thực hiện bởi các đại lý để giúp bạn bắt đầu nhanh hơn.)

Câu hỏi 2. Có các khoản thanh toán khác nữa?
Trả lời 2. Quốc gia khác nhau có các luật thuế khác nhau. Ở một số nước, thuế GTGT, thuế bán hàng và thuế thu nhập phải đóng cho nhà nước. Hãy làm theo những lời khuyên của các đại lý trong nước bạn.

Câu hỏi 3: Khóa Kích Hoạt là gì?
Trả lời 3: Khóa Kích Hoạt là chìa khóa khởi động (hoặc hộ chiếu) bạn cần phải mua ($6 cho mỗi Khóa Kích Hoạt ) từ Đại lý khu vực hoặc Người đại diện để kích hoạt tài khoản web hosting ECD.

Câu hỏi 4: Mã Kích Hoạt là gì?
Trả lời 4: Mã Kích Hoạt là một dãy số để biểu thị cho quốc gia và nó được tạo ra sau khi kích hoạt gói web hosting ECD.
Mã Kích Hoạt có thể được sử dụng để mua các gói web hosting ECD.

Câu hỏi 5: Tôi có thể mua Khóa Kích Hoạt ở đâu?
Trả lời 5: ại lý ở khu vực chịu trách nhiệm bán các Khóa Kích Hoạt. Một khi bạn đã bắt đầu tham gia kinh doanh, bạn cũng có thể mua các Khóa Kích Hoạt từ tuyến trên của bạn.