Tài khoản và văn phòng ảo của tôi đã hết hạn.

Văn phòng ảo của tôi là gì?
Đó là công cụ on-line được tạo bởi các chuyên gia CNTT của Mega Holdings để giúp bạn quản lý tài khoản. Nó có thể được truy cập bất cứ lúc nào thông qua internet, từ bất cứ nơi nào, kiểm tra hoa hồng của bạn, mua lại và chuyển nhượng, và cập nhật hồ sơ của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng nó để liên lạc với nhân viên văn phòng Mega khi bạn cần sự hỗ trợ của họ.

Tài khoản Kinh doanh (BA) là gì?
Tài khoản Kinh doanh (BA) là một tài khoản miễn phí được trao cho bạn tại thời điểm mua hàng của bạn để tạo điều kiện cho những người mong muốn trở thành một Chủ Kinh Doanh Độc Lập Independent Business Owner (IBO). Bạn phải đặt tên cho tài khoản của bạn, và Mega có tiêu chuẩn đặt tên mà bạn làm như vậy: Mỗi tên Tài khoản doanh nghiệp có thể có bất kỳ kí tự A - Z, tối đa là 15 ký tự.

Hoa hồng và tất cả thư tín được gửi đi chỉ cho chủ sở hữu. Thông tin chủ sở hữu được lưu trữ trong một tập tin hồ sơ cá nhân có thể được cập nhật bất cứ lúc nào thông qua Internet.

Trung tâm kinh doanh (BC) là gì?
Một Trung tâm Kinh doanh (BC) được thiết kế để bạn có thể theo dõi các hoạt động bán hàng của bạn và những người khác trong hệ thống bạn. Bạn có thể truy cập nó mọi lúc mọi nơi.

Đăng nhập Tài khoản Kinh doanh là gì?
Khi bạn nhấn chuột vào mục Văn Phòng Ảo, bạn sẽ được nhắc về tầm quan trọng tên người dùng và mật khẩu. Đây là sự lựa chọn của riêng bạn khi đăng ký.

Tôi có thể yêu cầu cấp mật khẩu BC thay cho thành viên khác?
Không được! Mega chỉ tiết lộ tài khoản và mật khẩu nếu có yêu cầu bằng email hoặc fax từ chủ sở hữu tài khoản BA, sử dụng Phiếu yêu cầu tiêu chuẩn cho sự thay đổi quyền sở hữu hoặc Email.

An ninh

Tại sao tôi phải đăng ký mã kích hoạt?
Mã kích hoạt cần thiết để bạn có thể truy cập vào Văn phòng ảo cho lần đầu tiên. Đây là giấy thông hành cho tài khoản của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu tạo một mã PIN để truy cập cho những lần sau.

PIN đăng nhập là gì?
Lần đăng nhập tiếp theo đòi hỏi (PIN) để truy cập vào văn phòng ảo của bạn.

Dịch vụ Mega Web Hosting kéo dài bao lâu ?
Mỗi dịch vụ Mega Web Hosting trọn gói có thời gian hai năm. Nó sẽ hết hạn vào ngày hết thời hạn hai năm, trừ khi gia hạn được thực hiện trước ngày hết hạn. Trong thời hạn hiệu lực, khách hàng chỉ định có đầy đủ quyền để tận hưởng tất cả các phương tiện lưu trữ web cung cấp theo các Điều khoản và Điều kiện của gói sản phẩm lưu trữ web .

Khi tài khoản hết hạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của công ty?
Nếu tài khoản không được gia hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày hết hạn, tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Có một quá trình gia hạn tự động và làm thế nào để nó hoạt động?

Không, chúng ta không có một quá trình gia hạn tự động. Đây là trách nhiệm duy nhất của khách hàng để gia hạn tài khoản của ông / bà trước ngày hết hạn, tối thiểu 7 ngày trước khi hết thời hạn để tránh tình huống bất trắc có thể gây ra một sự gián đoạn cho các dịch vụ lưu trữ.