Câu hỏi 1: Tôi cần phải làm gì khi muốn mua dùng sản phẩm Mega
Trả lời 1: Nếu bạn nằm trong khu vực đã có các đại lý quốc gia của chúng tôi thì bạn phải liên hệ với họ để mua sản phẩm Mega. Hiện nay, chúng tôi đã có mặt tại Turkey, Germany, EU, Albania và nhiều quốc gia khác.
Nếu bạn ở trong khu vực mà chưa có đại lý cấp quốc gia thì bạn có thể mua Khóa Kích Hoạc thông qua người giới thiệu Mega đến bạn, hoặc có thể sử dụng thanh toán cho chúng tôi qua Paypal.

Câu hỏi 2: Làm sao để tôi mua Mã Kích Hoạt
Trả lời 2: Bạn cần phải mua Khóa Kích Hoạt từ đại lý hoặc người giới thiệu với giá $6 đô la. Hai khóa kích hoạt và 588 điểm đăng ký có thể mua Mã Kích Hoạt

Câu hỏi 3: Tôi có thể truy cập phần đào tạo sử dụng ECD web builder ở đâu
Trả lời 3: Người bảo trợ bạn có trách nhiện đào tạo một kèm một về sản phẩm của Mega cho đến khi bạn xây dựng xong website hoàn chỉnh. Nó sẽ diễn ra nhanh chóng. Bạn cũng có thể làm theo những hướng dẫn về ECD Web Builder trong văn phòng ảo để biết cách sử dụng. Hãy khám phá và bạn sẽ thấy mọi thứ thật dễ dàng!

Câu hỏi 4: Tôi cần làm gì khi muốn trở thành nhà phân phối sản phẩm Mega?
Trả lời 4: Tiếp theo phần trả lời 2 ở trên, sau khi bạn trở thành chuyên gia sản phẩm, bạn có thể chọn bảo trợ 2 khách hàng và hưởng hoa hồng từ đó. Một lần bảo trợ, bạn sẽ được khấu trừ $20.

Câu hỏi 5: Nơi đây có thời kỳ ngủ đông?
Trả lời 5: Mặc định, 14 ngày ngủ đông sẽ áp dụng cho toàn bộ quốc gia.

Câu hỏi 6: Tôi có thể vượt qua thời kỳ ngủ đông như thế nào?
Trả lời 6: Điều này chỉ áp dụng cho một số quốc gia. Bạn chỉ cần đăng nhập vào trang thành viên và bấm chọn hủy thời kì ngủ đông.

Câu hỏi 7: Khi nào thì tôi nhận được Sponsor Bonus và Step Bonus?
Trả lời 7: Ngày tiếp theo sau thời gian 14 ngày ngủ đông, hoặc sau khi tuyến dưới ngưng ngủ đông. Tuy nhiên, Sponsor Bonus sẽ bị giữ lại cho đến khi tuyến dưới bấm xác nhận rằng người đó đã hài lòng về phần đào tạo sản phẩm.

Câu hỏi 8: Tôi có cần trả bất kỳ khoản thuế VAT khi mua sản phẩm không? Nếu có thì tôi sẽ thanh toán ra sao?
Trả lời 8: Hiện tại ở Turkey và Albania, thuế VAT được thu bởi đại lý quốc gia và thanh toán cho tổ chức. Ở một số quốc gia khác, không có khoản này. Nó phụ thuộc vào yêu cầu của cơ quan thuế địa phương.

Câu hỏi 9: Tôi có cần đóng thuế trên thu nhập tôi thu được từ việc kinh doanh?
Trả lời 9: Điều này cũng phụ thuộc vào điền khoản của từng quốc gia. Như Turkey và Albania yêu cầu đóng thuế thu nhập cho cơ quan thuế. Một số quốc gia khác thì cá nhân tự thanh toán theo luật pháp nơi họ sinh sống. Điều này khác nhau tùy theo quốc gia.

Câu hỏi 10: Tôi có cần phải thanh toán thuế khi nhận khoản tiền từ Sponsor Bonus?
Trả lời 10: Sponsor Bonus cũng đính kèm trong khi nhập trong những câu hỏi trên.

Câu hỏi 11: Tôi có thể thanh toán cho tài khoản Mega ra sao?
Trả lời 11: Hãy làm theo hướng dẫn trong mục thanh toán của Văn Phòng Ảo. Việc không tuân theo hướng dẫn một cách chính xác, hoặc cung cấp thông tin sai lệch có thể dẫn đến việc ngân hàng từ chối chuyển tiền.

Câu hỏi 12: Tôi có thể thanh toán cho tài khoản Mega tại Hong Kong hoặc Dubai không?
Trả lời 12: Thanh toán bình thường.