Gói sản phẩm Mega bao gồm:


 • ECD Website Builder giao diện thân thiện với người dùng để tạo website.
 • Đăng ký website với tên miền một năm không trùng ai. (trong thời gian tài khoản còn hiệu lực)
 • Dịch vụ web hosting một năm (trong thời gian tài khoản còn hiệu lực)
 • Webmail Collaborative System.
 • Chương trình đào tạo Phát Triển Cá Nhân và Đào Tạo Kinh Doanh Theo Mạng Trực Tuyến.

 • Đào tạo kiến thức sử dụng sản phẩm một kèm một
 • Đào tạo kinh doanh
 • Đào tạo phát triển cá nhân
 • Tại sao chọn kinh doanh theo mạng?
 • Xử lý lời mời và bị từ chối,
 • Thuyết trình hiệu quả,
 • Kỹ năng giao tiếp và tổ chức,
 • Kỹ năng thiết lập mục tiêu và chăm sóc,
 • Xây dựng một tổ chức bán hàng,
 • Nạp động lực và xây dựng đội nhóm v.v...

F. Miễn phí tài khoản BA Business Account dùng để quản lý những nhà phân phối trong hai năm.