ECD Website Builder

Chọn một giao diện

Thêm nội dung

Xuất bản trang web

Đơn giản

Tạo HTML nhanh chóng sử dụng trình duyệt kéo và thả. Không có lập trình. Bắt đầu từ một thiết kế sẵn có hoặc làm một cái mới.

Website của bạn theo cách của bạn

Thay đổi màu sắc, văn bản, hình nền, bức ảnh và nhiều hơn nữa để tạo ra trang web độc đáo của riêng bạn.

Sang trọng

Chúng tôi hợp tác với các nhà thiết kế tuyệt vời để tạo ra một bộ sưu tập nổi bật của chủ đề.

ECD Website Builder

Number of Templates
300+
Customizable Templates  
Templates By Category  
Mobile Compatible Templates  
Number of Pages Unlimited  
Page order and Subpage;  
Image Slide Show  
Image Gallery  
YouTube Plug-in Ready  
Shape and Lines  
Social Plug-in Ready  
Contact Form  
Google Adsense  
Blog  
Google Map  
Shopping Cart  
File Sharing  
Custom Script (embed)  
SEO Friendly  
Website Backup/Restore  

Hosting Features

Domain Name  
Sub-domain  
Extra Domain Alias  
Bandwidth Traffic
Web Space
Number Of Pages
Domain Redirect  
Customer Support  
URL Masking (www or w/o)  
Shape and Lines  

Email

Email Account
Web Mail  
Auto Responder  
Filter and Message Rules  
POP3  
IMAP  
Email Forwarding  
Anti-Virus  

Follow Us