1. Lời nói đầu

Các điều khoản và điều kiện (Hợp đồng) quản lý việc sử dụng các gói sản phẩn được cung cấp bởi Mega Holding Ltd. (Company) đến người thanh toán và các nhà phân phối/bán lẻ của công ty. Họ, bao gồm các chính sách trong quy định này, đại điện cho một hợp đồng và sự đồng ý giữa Mega Holding Ltd. và người mua và nhà phân phối/đại lý bán lẻ của các gói sản phẩm và thay thế bất kỳ hợp dồng bằng chữ hoặc miệng khác.

Bằng việc thanh toán cho gói sản phẩm và chấp nhận các điều kiện và điều khoản của nhà phân phối/đại lý bán lẻ, bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ra ở đây . Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo , cho hành vi vi phạm các điều khoản trong hợp đồng này, cho hành vi mà công ty tin rằng nó sẽ làm hại đến công ty hoặc người quản lý công ty , hoặc là các người mua và các nhà phân phối/đại lý bán lẻ và các hành vi sử dụng gói sản phẩm để làm hại đến bất kỳ bên nào khác.

Công ty có thể theo quyết định của mình mà thay đổi hợp đồng và chính sách bất kỳ lúc nào mà có hoặc không có thông báo. Thay đổi hoặc chỉnh sửa sẽ được có hiệu lực với tất cả người mua, nhà phân phối/nhà bán lẻ được đăng tải lên website của công ty: MegaHolding.org. Mặc dù có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo trước, công ty có thể theo quyết định của mình và theo đúng trách nhiệm và có sự ảnh hưởng cho tất cả người mua, nhà phân phối/đại lý bán lẻ, và có hiệu lực trong 7 ngày thông báo cho bất kỳ sự thay đổi về các Điều kiện và Điều khoản nếu sự thay đổi có tác động xấu đến tài nguyên của người mua và nhà phân phối/đại lý trong việc sử dụng gói sản phẩm.

Người mua và nhà phân phối/đại lý bán hàng được khuyên là nên đọc hợp đồng nhiều lần để đảm bảo việc sử dụng gói sản phẩm của bạn và sự phân phối vẫn phù hợp với hợp đồng.

2. Gói sản phẩm

Công ty cung cấp người mua một gói sản phẩm bao gồm đăng ký tên miền, hosting website, hosting email trong suốt thời gian của kỳ mua từ Công ty.

Gói sản phẩm được cung cấp trên cơ sở trang thiết bị sẵn có. Công ty bảo lưu quyền không cung cấp một hoặc nhiều các mặt hàng nếu không có thiết bị cần thiết hoặc vì lý do nào khác.

Công ty cung cấp cho người mua một gói sản phẩm MH không độc quyền, không được chuyển nhượng, giấy phép sử dụng hạn chế. Các gói sản phẩm MH được phát triển và thuộc sở hữu của Công ty; bất kỳ sự sao chép, sửa đổi, sáng tạo phát sinh từ hoặc phân phối lại sản phẩm và thiết bị của MH đều bị nghiêm cấm. Các gói sản phẩm MH và thiết bị, cơ cấu, quy trình, tổ chức và mã nguồn được coi là bí mật thương mại của Công ty và được bảo vệ bởi luật bí mật thương mại.

Công ty không yêu cầu quyền sở hữu và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin, mã nguồn, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, tập tin hoặc các tài liệu khác ("Nội dung người dùng") khi sử dụng gói sản phẩm MH. Người mua hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung người dùng được tải lên, đăng, gửi qua email hoặc truyền qua các gói sản phẩm MH.

Bạn đồng ý rằng tất cả các nội dung người dùng không thể chuyển đổi. Công ty sẽ không hỗ trợ người mua với tái tạo, phục hồi, hoặc phân phối bất kỳ nội dung người dùng. Khi gói sản phẩm bị hủy hoặc chấm dứt vì lý do nào đó, quyền truy cập vào các gói sản phẩm MH, bao gồm tất cả nội dung người dùng, nội dung của bên thứ ba, và thông tin người dùng tải lên, đăng, gửi qua email, hoặc truyền qua các gói sản phẩm MH, sẽ bị gỡ bỏ bởi Công ty .

Công ty không đại diện hoặc bảo đảm, hoặc thể hiện hay ngụ ý, đối với các hình ảnh được cung cấp thông qua các gói sản phẩm MH ("Hình ảnh").

Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến bất kỳ hình ảnh thu được thông qua các gói sản phẩm MH, bạn bằng cách từ chối công ty , các cán bộ , giám đốc, chủ sở hữu, các đại lý và nhân viên từ khiếu yêu cầu và gây thiệt hại trong thực tế và những hậu của thiên nhiên được biết trước hay không, bị nghi ngờ và không nghi ngờ, bị tiết lộ và không tiết lộ, phát sinh từ trong hoặc kết nối với cách tranh chấp đó. Công ty không phải một bên khác và sẽ không tham gia hoặc có trách nhiệm về giao dịch , hợp đồng và/hoặc tranh chấp giữa bạn và bên thứ ba.

Bạn có thể chỉ được sử dụng hình ảnh trên website của mình, trong khi website duy trì gói sản phẩm được thanh toán từ công ty.

3. Đối mới tài khoản

Người mua xác nhận rằng các nghĩa vụ gia hạn gói sản phẩm của mình và tên miền độc quyền duy nhất là trách nhiệm của mình. Người mua cần phải gia hạn gói sản phẩm và tên miền ít nhất 7 ngày trước ngày hết hạn. Công ty không chịu trách nhiệm cho sự thất bại của người mua, vì lý do gì, trong việc làm mới các tài khoản hoặc tên miền.

Trừ khi tài khoản người được tạo mới trước thời gian quá hạn., truy cập đến máy chủ website và email sẽ được chấm dứt khi hết thời hạn gói sản phẩm.

4. Email

Dịch vụ email của Công ty cung cấp cho người mua có khả năng gửi và nhận email thông qua Internet. Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, hạn chế lượng tin nhắn gửi đi hoặc nhận của bạn để đảm bảo chất lượng sản phẩm của chúng tôi và để bảo vệ hệ thống máy tính của chúng tôi.

Là chủ sở hữu và điều hành các thiết bị và các nguồn lực khác để cung cấp các gói sản phẩm, Công ty có quyền hợp pháp ngăn chặn thông tin liên lạc điện tử từ các đơn vị khác trên Internet.

5. Định nghĩa dùng không giới hạn

Dịch vụ "Không giới hạn" của Công ty được cung cấp trong một môi trường lưu trữ chia sẻ. "Không giới hạn" không có nghĩa là tài khoản bất kỳ có thể hỗ trợ các gói sản phẩm web theo nhu cầu của các doanh nghiệp lớn hoặc được sử dụng như là một kho lưu trữ trực tuyến để lưu trữ các bản sao lưu, lưu trữ các tập tin điện tử hoặc email, tài liệu, tập tin log, v.v. hoặc là sử dụng như là một trung tâm chia sẻ đa phương tiện.

Bất kỳ tài khoản bị phát hiện ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của người mua khác bởi chiếm quá mức băng thông mạng, máy chủ lưu trữ và bộ nhớ hoặc tài nguyên CPU; có thể dẫn đến việc các gói sản phẩm của tài khoản bị tạm đình chỉ hoặc chấm dứt, có hoặc không có thông báo.

Công ty, vì lợi ích của việc cung cấp cơ hội sử dụng công bằng cho tất cả người mua, sẽ giới hạn ban đầu về chuyển giao dữ liệu và khả năng lưu trữ. Trường hợp người mua cần dung lượng lưu trữ bổ sung có thể yêu cầu thông qua bộ phận hỗ trợ khách hàng, Công ty sẽ xem xét và phê duyệt.

Bán lại tài nguyên gói sản phẩm bị nghiêm cấm. Bất kỳ tài khoản bị phát hiện sẽ bị đình chỉ ngay lập tức, có hoặc không có thông báo.
Tuy nhiên, bán gói sản phẩm của Công ty để kiếm hoa hồng được cho phép cho các nhà phân phối/đại lý như quy định tại khoản 20 của Hiệp định này.

6. Đăng ký tên miền

Bạn đồng ý rằng bạn có thể sẽ không chuyển được tên miền khác tên miền đã đăng ký trong 60 ngày đầu tiên của việc đăng ký ban đầu, hoặc trong vòng 60 ngày kể từ ngày chuyển giao hoặc gia hạn đăng ký tên miền thành công. Công ty được ủy quyền từ chối bất kỳ yêu cầu chuyển nhượng như vậy.

Bạn đồng ý rằng Công ty có thể, nhưng không bắt buộc, đặt tên miền của bạn trong tình trạng khóa để ngăn chặn chuyển đổi trái phép các tên miền của bạn.

Người mua phải chịu phí chuyển tên miền khi họ chuyển đăng ký của hõ đến tên miền khác trong thời gian đăng ký của người mua

Phí chuyển tên miền dựa trên loại tên miền và tiêu đề của bất loại thuế được chấp nhận.Phí chuyển tên miền thông thường (.com, .net, .org, biz, .info) US$15.00

7. Chấm dứt/Chính sách hoàn trả

Công ty sẽ chấm dứt gói sản phẩm của bạn trong các trường hợp sau đây (danh sách không độc quyền):
 • Không thanh toán phí
 • Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hay điều kiện của Hiệp định này
 • Việc sử dụng gói sản phẩm của bạn làm hủy hoại hoạt động công hoặc ảnh hưởng đến các bên khác

Khi chấm dứt, tất cả dữ liệu người mua sẽ được hủy bỏ khỏi hệ thống công ty.

Nếu gói sản phẩm bạn mua bị hủy bỏ trong giai đoạn 14 ngày xét duyệt, bạn sẽ được hoàn lại giá gói sản phẩm như sau:

Khoản trả lại Điều kiện về thời gian hủy bỏ
*90% của giá Không có cấp dưới nào dưới cấp quản lý của bạn.
HOẶC  
*80% của giá Đã có một hoặc nhiều vị trí tuyến dưới.


Công ty có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu hoàn lại tiền.

Tuy nhiên, tên miền đã đăng ký không thể hủy bỏ và vẫn duy trì cho đến khi kết thúc thời gian đăng ký.

8. Trách nhiệm cảu người mua và quyền sở hữu tài khoản

Khi bạn nộp đơn mua gói sản phẩm MH, bạn sẽ được yêu cầu tạo một ID người mua và mật khẩu. ID người mua và mật khẩu là phương tiện giúp bạn truy cập vào các gói sản phẩm. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm của bạn là bảo vệ ID người mua và mật khẩu khỏi mọi trường hợp sử dụng trái phép. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho việc ID người mua và mật khẩu của bạn bị mất hay sử dụng trái phép.

Quyền sở hữu tài khoản của người mua không được chuyển nhượng cho khách hàng ở Đức và 27 nước Liên minh châu Âu khác. Nó có thể được phép chuyển cho các nước không thuộc khối EU khác, điều này được thực hiện thông qua biểu mẫu chuyển quyền sở hữu và sự chấp thuận của công ty theo quyết định riêng.

Người mua chịu trách nhiệm duy trì thông tin tài khoản chính xác, bao gồm thông tin liên lạc mọi lúc. Thông tin này có thể được cập nhật trong bảng Hồ sơ cá nhân của bạn.

9. Chính sách được chấp nhận

Người mua hiểu và đồng ý rằng gói sản phẩm MH là đối tượng của các điều khoản và điều kiện trong Chính sách chấp nhận sử dụng của Công ty có thể xem tại đây.

10. Lưu ý

Ngoại trừ khi hướng dẫn đưa đưa lên website công ty, bất kỳ thông báo nào yêu cầu được gửi đến hợp đồng này sẽ được

11. Chính sáng riêng tư

Chính sách bảo mật của công ty đặt ra nghĩa vụ của chúng tôi đối với việc bảo vệ, thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người mua hàng. Chính sách bảo mật là đối tượng được sửa đổi theo thời gian, và bất kỳ thay đổi sẽ có hiệu lực khi được trên trang web của Công ty. Thông tin người mua sẽ không được tiết lộ hoặc bán cho bất kỳ bên thứ ba. Chi tiết chính sách bảo mật của Mega, nhấp tại đây.

12. Quyền bảo lưu của công ty.

Công ty có quyền và toàn quyền quyết định::

 • Kiểm duyệt bất kỳ website nào trên máy chủ được coi là không phù hợp.
 • Xem xét bất kỳ cái tài khoản nào sử dụng vượt quá dung lượng hoặc băng thông được cho phép và chấm dứt dịch vụ cho tài khoản khi vượt quá giới hạn cho phép.
 • Chấm dứt bất kỳ tài khoản nào không thanh toán phí và cung cấp thông tin thanh toán giả.
 • Chấm dứt bất kỳ tài khoản nào nếu nội dung của website có /.....
 • Chấm dứt bất kỳ tài khoản nào được yêu cầu, gửi thư thương mai điện tử(Spam), truy cập bất hợp từ máy tính hoặc mạng máy tính, phân phối virus internet hoặc các hoạt động phá hoại tương tự mà công ty cho rằng sẽ gây hại đến các người mua khác hoạt động , các hoạt động và danh tiếng , hoặc vi phạm hợp đồng
 • Tạm ngưng dịch vụ bất cứ lúc nào khi cần thiết, mà không bị phạt hay trách nhiệm pháp lý cho Công ty.

Bạn đồng ý rằng điều này là cần thiết cho việc chấm dự việc sử dụng gói sản phẩm vì lý do kỹ thuật hoặc bảo trì trang thiết bị mạng và cơ sở, có hoặc không có thông báo.

13. Trách nhiệm hữu hạn

Các gói sản phẩm MH được cung cấp trên một nên tảng "như là" và "có sẵn" và việc sử dụng các gói sản phẩm có nguy cơ riêng của bạn. Công ty không đại diện hoặc bảo đảm, hoặc thể hiện hay ngụ ý, đối với các gói sản phẩm, hoặc bất kỳ cơ sở hoặc các thông tin được cung cấp thông qua các gói sản phẩm. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc tổn hại kinh tế phát sinh từ việc sử dụng nội dung hoặc thiết bị cung cấp bởi Công ty.

Không có sự kiện Công ty sẽ chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc ước tính hoặc thiệt hại kinh tế phát sinh từ gói sản phẩm hoặc trong kết nối với website của bạn hoặc bất kỳ phương tiện khác hoặc các sản phẩm cung cấp cho bạn.

Công ty, viên chức, giám đốc, chủ sở hữu, các đại lý và người lao động không có trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai khác cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do việc sử dụng các gói sản phẩm hoặc website của bạn.

Không có sự kiện Công ty sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất kinh tế, như là kết quả của thông báo cho bất kỳ nội dung bất hợp pháp trên website của bạn, hoặc để cung cấp các bản sao của các tập tin dữ liệu của bạn với các cơ quan chức năng, hợp tác với nỗ lực thực thi pháp luật để xác định vị trí những người đã gửi nội dung đó hoặc thúc đẩy các hành vi bất hợp pháp.

14. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty không bị tổn hại từ việc chống đối, hòan trả cho Công ty trong sự tôn trọng, bất kỳ và tất cả các tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, tuyên bố, bản án, quyết toán, tiền phạt, phí tổn và các chi phí (bao gồm chi phí liên quan hợp lý, chi phí pháp lý , chi phí điều tra) của tất cả các tính chất phát sinh bởi Công ty vì lý do hoặc liên quan đến:

 • Bất kỳ vi phạm thỏa thuận này của bạn.
 • Bất kỳ hành vi xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ 3 bởi nội dung trên trang web của bạn.
 • Nội dung bất hợp pháp, khiêu dâm hoặc phân biệt đối xử trên trang web của bạn.

15. Nhà phân phối/Đại lý của sản phẩm Mega

Một người mua MH có thể lựa chọn để trở thành một nhà phân phối/đại lý của Mega Products. Sau khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện áp dụng các chính sách trả thưởng cho nhà phân phối, nhà phân phối/đại lý bán được hưởng hoa hồng thu được quy định trong Chính sách thưởng được tìm thấy trong văn phòng ảo.

Công ty bảo lưu tuyệt đối và độc quyền sửa đổi, thay đổi, xem xét, điều chỉnh các chính sách thưởng theo cách nào và tại bất kỳ thời điểm nào thanh toán theo hình thức ghi đè, hoa hồng và tiền thưởng được trả từ Bonus Pool. Việc tăng hay giảm số bước hoặc giá trị đồng đô la của điểm thưởng hoặc khối lượng hàng bán hàng để đủ điều kiện đạt mức độ thành tích nhất định cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp trong trường hợp Bonus Pool gặp tình huống bất lợi hay tình huống thanh khoản khác.

Một nhà phân phối/đại lý của MH tiếp tục được hưởng hoa hồng áp dụng như vậy trừ khi anh/cô ấy không còn là một nhà phân phối/đại lý khi hết hạn tài khoản hoặc tùy chỉnh, hoặc tài khoản của anh/cô ấy có bị chấm dứt do vi phạm quy định tại khoản 1 hoặc anh/cô ấy chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 17 của các Điều khoản và Điều kiện.

16. Bất khả kháng

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, gián đoạn hay thất bại trong việc cung cấp cơ sở vật chất gây ra bởi thiên nhiên, chiến tranh (công khai hoặc không), hỏa hoạn, lũ lụt, bão, sụp lở, động đất, mất điện, không có khả năng có được thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất khác không vì sai sót thanh toán, tranh chấp lao động, hoặc các sự kiện tương tự ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể ngăn chặn hoặc trì hoãn việc cung cấp dịch vụ.

17. Luật chi phối và giải quyết tranh chấp

Quyền và nghĩa vụ của các bên theo quy định của Hiệp định này được điều chỉnh và được hiểu theo quy định pháp luật của Hồng Kông.

Trong trường hợp có tranh chấp, hai bên (nguoi mua và Công ty) đồng ý giải quyết các vấn đề thông qua một người phân xử đầu tiên bằng cách chọn một người phân xử.

Bạn khước từ quyền được khởi kiện pháp lý ở bất cứ thẩm quyền khác. Tuy nhiên Công ty có quyền khởi kiện pháp lý liên quan đến vấn đề phát sinh theo Hiệp định này trong bất kỳ thẩm quyền nơi bạn cư trú, làm kinh doanh hoặc có tài sản.

18. Giới hạn xử phạt và Điều khoản loại trừ

Công ty không cung cấp bất kỳ dịch vụ hay thực hiện giao dịch trực tiếp hay gián tiếp khi điều này có thể đặt Công ty vào việc bị xử phạt, cấm hoặc hạn chế theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc hoặc luật kinh tế, thương mại của Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức được liệt kê dưới United States OFAC.

Công ty không cung cấp dịch vụ và không có giao dịch kinh doanh, trực tiếp hay gián tiếp, với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức được liệt kê trong danh sách OFAC (Office of Foreign Assets Control) SDN (Đặc biệt dành dân và bị chặn Người). Như vậy, Công ty không chấp nhận mua gói sản phẩm từ bất kỳ cá nhân đề tên trong danh sách SDN. Công ty không chịu trách nhiệm chi trả hoặc cung cấp bất kỳ lợi ích cho cá nhân hoặc tổ chức được liệt kê theo danh sách SDN, cho dù xảy ra do sai lạc trong giám sát hoặc trình bày, đến mức việc cung cấp các lợi ích như vậy sẽ khiến Công ty phải chịu xử phạt , cấm hoặc hạn chế theo quy định của OFAC.

19. Tuổi trưởng thành

Công ty không chấp nhận hợp đồng và thanh toán cho cá nhân dưới 18 tuổi. Bằng việc gửi đi đơn của người thanh toán, bạn đã xác nhận bạn đã trên 8 tuổi hoặc là ba mẹ hoặc người quản lý hợp của bạn đã đồng ý chấp nhận hợp đồng này dưới sự đồng ý của bạn.

20. Điều khoản mãn hợp đồng

Nếu một khoản của Hiệp định này được xác định bởi tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác là trái pháp luật hoặc không thể thực thi, các khoản khác của Hiệp định này sẽ tiếp tục có hiệu lực.

21. Xóa các tài khoản người mua hết hạn

Tài khoản mua hết hạn hơn một năm mà không gia hạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống của Công ty.

22. Từ bỏ

Không được quyền từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này.

23. Bản Tiếng Anh kiểm soát

Trong trường hợp có sự bất đồng về việc giải thích ý nghĩa của hợp đồng này, các phiên bản tiếng Anh sẽ kiểm soát hiệu lực.